V oboru stěhování působíme již 21 let a proto Vám nabízíme profesionální služby.

Stěhování

Stěhování ČR a Evropa
Velmi rádi pro Vás zajistíme profesionální stěhování vašeho bytu, rodinného domu nebo vašich kanceláří. Veškerý stěhovaný náklad zabalíme a v dohodnutých termínech přestěhujeme.
Bezplatná prohlídka technika
Cílem návštěvy technika je získat přehled o množství stěhovaného nábytku a vybavení, aby bylo možné stanovit cenu ještě před stěhováním a poradit s přípravou. Důležité je i zjištění místních podmínek pro stěhování (typ a velikost výtahu, šíře a výška schodiště, příjezdová cesta pro nákladní vůz, ..).
Stěhování klavírů a pián
Klavíry jsou nejen těžké a objemné, ale především cenné. Potřebují proto zvláštní a opatrné zacházení. Myslíme na to od začátku celého stěhování. Proto nástroj nejprve pečlivě zabalíme, a pak stěhujeme s maximálním důrazem na šetrnost celého procesu.
Stěhování těžkých břemen do 20 tun
Díky vlastnímu materiálnímu zabezpečení a speciálně vyškoleným pracovníkům provádíme stěhování těžkých břemen až do váhy 20 tun.
Obalový materiál
Obalový materiál vám rádi zapůjčíme nebo je můžete v případě zájmu i odkoupit. Použít samozřejmě můžete i vlastní kartony či přepravky.
Balící služba
V případe vašeho zájmu můžeme zabalit nádobí, sklo, oblečení, knihy, osobní věci a Vaše a další drobné předměty do stěhovacích krabic.
Montáž nábytku
Montáž nábytku pro Vás zajistíme v rámci stěhování i nezávisle.
Ekologická likvidace - Vyklízení
Ekologickou likvidací se rozumí roztřídění odpadu na jednotlivé materiály, které budou dále zpracovány či zničeny. Takto roztříděný odpad se odváží do sběrného dvoru.Rádi za vás vyklidíme vše, na co si vzpomenete.
Stěhování archivů a knihoven
Pro stěhování archívů je příznačné, že největší pozornost vyžaduje uložení svazků do boxů a jejich opětovné znovurozmístění v nových prostorách. Vždy proto klademe maximální důraz na pečlivou dokumentaci celého průběhu stěhování archívu, přehlednost a přesnost s jakým jej vykonáváme.
Čištění knih
Důvodů pro čistění knih je více. Jedním z hlavních je eliminace poškození plísní, která vzniká mimo špatných prostor k uskladnění knih i díky prachu usazenému na hřbetech a deskách knih, které jsou dlouhodobě srovnané v knihovnách. Přítomnost plísně má mnoho nechtěných důsledků. Kromě poškození knih a zápachu má plíseň neblahý vliv i na zdraví člověka
Nonstop stěhování
Stěhujeme 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.
loading